แจกทุนค่ายอาสาพัฒนาผ่านโครงการ “สายลมแห่งอาสา”

พระมหาโอ๊ทแจกทุนค่ายอาสาพัฒนาไปแล้ว ๓๘ ทุน เป็นเงิน ๓๘๓,๙๙๙.- บาท และยังคงจะแจกต่อไป อ่านเพิ่มเติม “แจกทุนค่ายอาสาพัฒนาผ่านโครงการ “สายลมแห่งอาสา””

ฟังธรรมบรรยาย

ธรรมบรรยายโดยพระมหาโอ๊ท (มีไฟล์ใหม่เรื่อยๆ ตามโอกาสอำนวย)

เสียงอาจจะมีสะดุดบ้างเนื่องจากเก็บไว้บน server ต่างประเทศ แนะนำให้โหลดไว้ฟัง อ่านเพิ่มเติม “ฟังธรรมบรรยาย”

นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี

เนื่องจากพรรษานี้ (๒๕๕๙) ข้าพเจ้ารับนิมนต์เป็นครูสอนพระนักศึกษาระดับนักธรรมชั้นตรี เฉพาะวิชาพุทธประวัติ และวิชาศาสนพิธี อ่านเพิ่มเติม “นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี”

ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ ชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม

เชิญร่วมบุญถวายทรัพย์สร้าง

หนังสือธรรมะชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม
หนังสือธรรมะสบายๆ สไตล์พระมหาโอ๊ท อ่านเพิ่มเติม “ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ ชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม”

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์

เลิกทำเว็บไซต์ให้บุคคล/องค์กร อื่นๆ แล้วครับ ตามเทคโนโลยีไม่ทัน แถมไม่มีเวลาว่างมานั่งศึกษาเองแบบแต่ก่อนด้วย

ยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ สำหรับวัด และสำนักสงฆ์ทั่วประเทศ อ่านเพิ่มเติม “ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์”