Contact

พระมหานัธนิติ สุมโน (พระมหาโอ๊ท)

วัดภูเขาทอง
153 หมู่ที่ 2 ตำบลภูเขาทอง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13000

 

โทรศัพท์

อีเมล me@mahaoath.com

เลขบัญชีสำหรับร่วมบุญต่างๆ
392-2-13383-0
ธ.ธนชาต สาขาโรจนะ
ชื่อบัญชี นายนัธนิติ มานะทัต