แจกทุนค่ายอาสาพัฒนาผ่านโครงการ “สายลมแห่งอาสา”

พระมหาโอ๊ทแจกทุนค่ายอาสาพัฒนาไปแล้ว ๓๘ ทุน เป็นเงิน ๓๘๓,๙๙๙.- บาท และยังคงจะแจกต่อไป อ่านเพิ่มเติม “แจกทุนค่ายอาสาพัฒนาผ่านโครงการ “สายลมแห่งอาสา””