นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี

เนื่องจากพรรษานี้ (๒๕๕๙) ข้าพเจ้ารับนิมนต์เป็นครูสอนพระนักศึกษาระดับนักธรรมชั้นตรี เฉพาะวิชาพุทธประวัติ และวิชาศาสนพิธี อ่านเพิ่มเติม “นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี”

ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ ชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม

เชิญร่วมบุญถวายทรัพย์สร้าง

หนังสือธรรมะชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม
หนังสือธรรมะสบายๆ สไตล์พระมหาโอ๊ท อ่านเพิ่มเติม “ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ ชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม”

ฟังธรรมบรรยาย

ธรรมบรรยายโดยพระมหาโอ๊ท (มีไฟล์ใหม่เรื่อยๆ ตามโอกาสอำนวย)

เสียงอาจจะมีสะดุดบ้างเนื่องจากเก็บไว้บน server ต่างประเทศ แนะนำให้โหลดไว้ฟัง อ่านเพิ่มเติม “ฟังธรรมบรรยาย”