แจกทุนค่ายอาสาพัฒนาผ่านโครงการ “สายลมแห่งอาสา”

พระมหาโอ๊ทแจกทุนค่ายอาสาพัฒนาไปแล้ว ๓๘ ทุน เป็นเงิน ๓๘๓,๙๙๙.- บาท และยังคงจะแจกต่อไป อ่านเพิ่มเติม “แจกทุนค่ายอาสาพัฒนาผ่านโครงการ “สายลมแห่งอาสา””

นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี

เนื่องจากพรรษานี้ (๒๕๕๙) ข้าพเจ้ารับนิมนต์เป็นครูสอนพระนักศึกษาระดับนักธรรมชั้นตรี เฉพาะวิชาพุทธประวัติ และวิชาศาสนพิธี อ่านเพิ่มเติม “นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี”

ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ ชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม

เชิญร่วมบุญถวายทรัพย์สร้าง

หนังสือธรรมะชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม
หนังสือธรรมะสบายๆ สไตล์พระมหาโอ๊ท อ่านเพิ่มเติม “ดาวน์โหลด หนังสือธรรมะ ชุด หลวงพี่ใจดีสอนธรรม”

ฟังธรรมบรรยาย

ธรรมบรรยายโดยพระมหาโอ๊ท (มีไฟล์ใหม่เรื่อยๆ ตามโอกาสอำนวย)

เสียงอาจจะมีสะดุดบ้างเนื่องจากเก็บไว้บน server ต่างประเทศ แนะนำให้โหลดไว้ฟัง อ่านเพิ่มเติม “ฟังธรรมบรรยาย”

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์

เลิกทำเว็บไซต์ให้บุคคล/องค์กร อื่นๆ แล้วครับ ตามเทคโนโลยีไม่ทัน แถมไม่มีเวลาว่างมานั่งศึกษาเองแบบแต่ก่อนด้วย

ยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ สำหรับวัด และสำนักสงฆ์ทั่วประเทศ อ่านเพิ่มเติม “ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์”